Kontakt

Toto webové sídlo www.jankovce.ocu.sk spravuje Obec Jankovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad Jankovce
Jankovce 74
067 24 Lukačovce

Všeobecné informácie: ou_jankovce@mail.t-com.sk   
Podateľňa:   ou_jankovce@mail.t-com.sk
Starosta : Vasiľ Jaroslav Ing., ou_jankovce@mail.t-com.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: ou_jankovce@mail.t-com.sk

Sekretariát: Jana Peštová
Tel.: 057 / 449 82 40

Kompetencie:

Obec  Jankovce  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec  Jankovce je zriadený na Mestskom úrade v  Humennom.                    .

Úradné hodiny

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 – 12:30
8:00 – 12:30
8:00 – 12:30
8:00 – 12:30
8:00 – 12:30

  13:30 - 15:00
13:30 - 15:00
13:30 - 15:00
13:30 - 15:00
13:30 - 15:00

Aktualizované 04.05.2018

Technický prevádzkovateľ: wbx s.r.o.

Ostrovského 2
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.skObecný úrad Jankovce, Jankovce 74, 067 24  Lukačovce, 057 44 98 240, www.jankovce.ocu.sk IČO: 00 32 30 71, Dexia banka a.s., č.ú. 4200126001/5600