Dokumenty

 1. Uznesenie OZ č.1 / 2011
 2. Zápisnica - 1. zas. OZ 2011
 3. Uznesenie OZ č.2 / 2011
 4. Zápisnica - 2.zas. OZ 2011
 5. Uznesenie OZ č.3 / 2011
 6. Zápisnica - 3.zas.OZ 2011
 7. Zápisnica z VZ občanov 1/2011
 8. Uznesenie OZ č.4 / 2011
 9. Zápisnica - 4.zas.OZ 2011
 10. Uznesenie OZ č.5/2011
 11. Zápisnica - 5.zas.OZ 2011
 12. Uznesenie OZ č.6/2011
 13. Zápisnica - 6.zas.OZ 2011
 14. Uznesenie OZ č.7/2011
 15. Zápisnica - 7.zas.OZ 2011
 16. Uznesenie OZ č.8/2011
 17. Zápisnica - 8.zas.OZ 2011
 18. Uznesenie OZ č.9/2011
 19. Zápisnica - 9.zas.OZ 2011
 20. Uznesenie OZ č.1/2012
 21. Zápisnica - 1.zas.OZ 2012
 22. Uznesenie OZ č.2/2012
 23. Zápisnica - 2.zas.OZ 2012
 24. Uznesenie OZ č.3/2012
 25. Zápisnica - 3.zas.OZ 2012
 26. Uznesenie OZ č.4/2012
 27. Zápisnica - 4.zas.OZ 2012
 28. Uznesenie OZ č.5/2012
 29. Zápisnica - 5.zas.OZ 2012
 30. Uznesenie OZ č.6/2012
 31. Zápisnica - 6.zas.OZ 2012
 32. Uznesenie OZ č.7/2012
 33. Zápisnica - 7. zas.OZ 2012
 34. Uznesenie OZ č.1/2013
 35. Zápisnica - 1.zas.OZ 2013
 36. Uznesenie OZ č.2/2013
 37. Zápisnica - 2.zasOZ 2013
 38. Uznesenie OZ č.3/2013
 39. Zápisnica - 3.zasOZ 2013
 40. Uznesenie OZ č.4/2013
 41. Zápisnica - 4.zasOZ 2013
 42. Výročná správa o hospodárení obce Jankovce za rok 2012
 43. Záverečný účet obce Jankovce za rok 2012
 44. Plnenie programového rozpočtu za rok 2012
 45. Uznesenie OZ č.5/2013
 46. Zápisnica - 5.zasOZ 2013
 47. Uznesenie OZ č.6/2013
 48. Zápisnica - 6.zasOZ 2013
 49. Uznesenie OZ č.7/2013
 50. Zápisnica - 7.zasOZ 2013
 51. Uznesenie OZ č.1/2014
 52. Zápisnica - 1 zas.OZ 2014
 53. Uznesenie OZ č.2/2014
 54. Zápisnica - 2.zas. OZ 2014
 55. Uznesenie OZ č.3/2014
 56. Zápisnica - 3.zas. OZ 2014
 57. Výročná správa o hospodárení obce Jankovce za rok 2013
 58. Záverečný účet obce Jankovce za rok 2013
 59. Plnenie programového rozpočtu za rok 2013
 60. Uznesenie OZ č.4/2014
 61. Zápisnica - 4.zas. OZ 2014
 62. Uznesenie OZ č.5/2014
 63. Zápisnica - 5.zas. OZ 2014
 64. Uznesenie OZ č.6/2014
 65. Zápisnica - 6.zas. OZ 2014
 66. Uznesenie OZ č.7/2014
 67. Zápisnica - 7.zas. OZ 2014
 68. Uznesenie OZ č.1/2015
 69. Zápisnica - 1.zas. OZ 2015
 70. ZŠ - Dôvodová správa a návrh na uznesenie
 71. Uznesenie OZ č.2/2015
 72. Zápisnica - 2.zas. OZ 2015
 73. Uznesenie OZ č.3/2015
 74. Zápisnica - 3.zas. OZ 2015
 75. Výročná správa obce Jankovce za rok 2014
 76. Záverečný účet obce Jankovce za rok 2014
 77. Uznesenie OZ č.4/2015
 78. Zápisnica - 4.zas. OZ 2015
 79. Uznesenie OZ č.5/2015
 80. Zápisnica - 5.zas. OZ 2015
 81. Uznesenie OZ č.6/2015
 82. Uznesenie OZ č.7/2015
 83. Zápisnica - 6.zas.OZ/2015
 84. Uznesenie OZ č.1/2016
 85. Zápisnica - 1.zas.OZ/2016
 86. Uznesenie OZ č.2/2016
 87. Zápisnica - 2.zas.OZ/2016
 88. Uznesenie OZ č.3/2016
 89. Zápisnica - 3.zas.OZ/2016
 90. Uznesenie OZ č.4/2016
 91. Zápisnica - 4.zas.OZ/2016
 92. Výročná správa obce Jankovce za rok 2015
 93. Záverečný účet obce Jankovce - 2015
 94. Uznesenie OZ č.5/2016
 95. Zápisnica - 5.zas.OZ/2016
 96. Uznesenie OZ č.6/2016
 97. Zápisnica - 6.zas.OZ/2016
 98. Uznesenie OZ č.1/2017
 99. Zápisnica - 1.zas.OZ/2017
 100. Uznesenie OZ č.2/2017
 101. Zápisnica - 2.zas.OZ/2017
 102. Uznesenie OZ č.3/2017
 103. Zápisnica - 3.zas.OZ/2017
 104. Uznesenie OZ č.4/2017
 105. Výročná správa obce Jankovce za rok 2016
 106. Záverečný účet Obce Jankovce za rok 2016
 107. Zápisnica - 4.zas.OZ/2017
 108. Uznesenie OZ č.5/2017
 109. Zápisnica - 5.zas.OZ/2017
 110. Uznesenie OZ č.6/2017
 111. Zápisnica - 6.zas.OZ/2017
 112. Uznesenie OZ č.1/2018
 113. Zápisnica - 1.zas.OZ/2018
 114. Uznesenie OZ č.2/2018
 115. Zápisnica - 2.zas.OZ/2018
 116. Uznesenie OZ č.3/2018
 117. Zápisnica - 3.zas.OZ/2018
 118. Výročná správa obce Jankovce za rok 2017
 119. Záverečný účet Obce Jankovce za rok 2017
 120. Uznesenie OZ č.4/2018
 121. Zápisnica - 4.zas.OZ/2018
 122. Uznesenie OZ č.5/2018
 123. Zápisnica - 5.zas.OZ/2018
 124. Uznesenie OZ č.6/2018
 125. Zápisnica - 6.zas.OZ/2018
 126. Uznesenie OZ č.7/2018
 127. Zápisnica - 7.zas.OZ/2018
 128. Uznesenie OZ č.1/2019
 129. Zápisnica - 1.zas.OZ/2019
 130. Uznesenie OZ č.2/2019
 131. Zápisnica - 2.zas.OZ/2019
 132. Záverečný účet Obce Jankovce za rok 2018
 133. Výročná správa obce Jankovce za rok 2018
 134. Uznesenie OZ č.3/2019
 135. Zápisnica - 3.zas.OZ/2019
 136. Uznesenie OZ č.4/2019
 137. Zápisnica - 4.zas.OZ/2019
 138. Uznesenie OZ č.5/2019
 139. Zápisnica - 5.zas.OZ/2019


Obecný úrad Jankovce, Jankovce 74, 067 24  Lukačovce, 057 44 98 240, www.jankovce.ocu.sk IČO: 00 32 30 71, Dexia banka a.s., č.ú. 4200126001/5600